50K Gift from Eisu! 100K Gift from JK! 200K Gift from Naska! 300K Gift from Zahara! 400K Gift from DK!

500K Gift from CP! 600K Gift from Chika! 700K Gift from Saka 666K Gift from Royce! 700K Gift from Laine!

700K Gift from Jen C! 800K Gift from Bosatsu! 1 Millionth Gift from John & Nasu-nei! 1200K Gift from Lainey!

1200K Gift from Lainey! 3 Millionth Gift from John & Nasu-aneki again! 4 Millionth Gift from Eddy T ! 4 Millionth Gift from Juan !